Start

fredag 5. juli 2013

MH - oppdatert skjema.

Først en liten detalj om Chanel sin hverdag som synshemmet. En fin dame som henne liker ikke å få dyppet snuta våt i vannskåla. Siden synet ikke gir henne noe informasjon om vannnivået i skåla, har hun funnet en annen metode. Hun gjør "drikkeslikken" i bare lufta fra øverst i skåla og så fortsetter hun nedover til hun når vann. Nettopp nå traff hun vann på femte forsøk. <3 

Et annet helt vanlig syn her hjemme om dagen er at Kaisa har blodig pels ved ørene, og vi finner valpetenner på gulvet og i sengene. Bhest mister valpejekslene og har mistet 3 av 4 hjørnetenner.     

Over til MH. 3 av de Dansende Piratene var på Raserådet toller sin MH da de var 13 mnd og 22 dager gammel. Og skjemet ligger her. Strauss i Australia har ikke et slikt tilbud, men den siste piratdatteren Vilja fikk vært med på en karaktertest (enklere test enn MH, men en test man kan stryke på) i fjor en gang. Karaktertesten besto hun fint, med beste verdi på skudd. Nå fikk hun plass på en MH hun også. Vilja er nå 3 år og 2 mnd.

Jeg har lagt henne inn i skjemaet sammen med de andre: K = Kira  A = Arrak A = Asaja V = Vilja
Til venstre har jeg tatt med kullets gjennomsnitt, rasegjennomsnittet i Sverige (hentet ut i 2011) og avviket for kullet i forhold til snittet. Tenk på at Rasegjennomsnittet ikke sier noe om ønskeprofil. Min ønskeprofil er større nysgjerrighet, mindre redsler, ingen skuddberørthet og ellers syns jeg vel rasen ligger omtrent der den bør utfra opprinnelse og funksjon. Og jeg må bare konkludere med at jeg er veldig fornøyd med mentaliteten på de dansende piratene. Men det jeg har lært er at 13-14 mnd er litt for ung alder. Mattykaisaene håper jeg skal bli 18 (til 24) mnd før de testes.

Vilja har gjort en flott MH, viser seg sosial og samarbeider fint i kontakt delen. Unndrar seg håndtering. Leker og griper kjapt, men viser kun interresse når testleder og figuranten i avstandsleken holder filla i en U forann seg og inviterer til lek. Slik har hun ikke lekt i sine tre år, og forstår ikke at det er noe vits nå. All annen lek og jakt er hun med på som bare det! Hun har en flott passivitet. Ellers viser hun seg som en moden jente som har mot til å stå i trusselsituasjoner, hun viser endel trusselsignaler, de er fint balansert av at hun viser høy nysgjerrighet og uredsel, med kjappe fine avreageringer. Det var flere av tilskuerne som ville ta med Vilja hjem etter å ha sett testen hennes. Slike en hund ville de ha! :-)Beskriverprotokoll for mentalbeskrivelse hund

Arrangør:

Sted:

Prøvens ref.nr:

Dato:

Tidligere beskrevet:

Rase:

Kjønn:

Reg.nr:

Fødselsdato:

ID-merket:

Gjennomført MH:

Avreagerer ikke innen tiden:

Beskriver avbryter:

Eier/fører avbryter:

Eier/fører avstår fra skudd:
1
2
3
4
5
Kull snitt
Rasesnitt (SE)
Avvik
1a KONTAKT Hilsing
Avviser kont. Med knurring og/eller bite-forsøk. Gj.føres ikke innen tiden.
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna.
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna.
K A A V      Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk.
Overdreven kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
4
3,7
0,3
1b KONTAKT Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden.
Følger med motvillig.
K   Følger med, men er ikke engasjert i testleder.
A A V  Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen.
Følger med villig, er overdrevetn engasjert i testleder, f.eks hopper, gneller, bjeffer.
3,8
3,5
0,3
1c KONTAKT Håndtering
Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gjennomført.
V Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører.
K  Aksepterer håndtering.
A A  Aksepterer, svarer med kontaktadferd.
Aksepterer, svarer med overdreven kontaktadferd.
3,3
3,3
 -
2a LEK 1 Lekelyst
Leker ikke.
Leker ikke, men viser interesse.
Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker.
K A A V  Starter raskt, leker aktivt.
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
4
4
_
2b LEK 1 Griping
Griper ikke.
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden.
K A A   Griper forsiktig, eller med fortennene.
V Griper direkte med hele munnen.
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
3,3
3,4
-0,1
2c LEK 1 Griping og drakamp
V Griper ikke.
A  Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke imot
K Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt tygger.
A Griper direkte med hele munnen, trekker i mor til testleder slipper.
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rykker også i den pass.delen
2,5
2,7
-0,2
3a FORFØLGELSE
2  Starter ikke/når ikke frem til første hjul.
1  Starter, men avbryter før byttet.
1 2  Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter.
1 2 1 2 Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet.
Starter direkte med stor fart, løper forbi byttet. Kan snu.
3,3/3
2,8/3,1
0,5/-0,1
3b GRIPING
1 2 Overser byttet. Alt. Springer ikke frem.
2 Griper ikke, snuser på gjenstanden.
1  1  Griper tvilende eller med tidsforsinkelse.
2  1 2 Griper direkte, slipper.
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder.
2,8/2,8
1,9/2,5
0,9/0,3
4 PASSIVITET
Er uoppmerksom/uinteressert/inaktiv
V Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger.
A  Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.
K A   Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro.
Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. Uro under hele momentet.
3,3
2,9
0,4
5a AVST. LEK Interesse
Engasjeres ikke av fig.
Kontroll. Avbrudd kan forekomme.
K A A V  Interessert. Følger fig. uten avbrudd.
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.
3
2,9
0,1
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon
A  A V Viser ingen trusselatferd.
K   Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del.
Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del.
Viser flere trusselsignaler under momentets første del.
Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.
1,3
1,3
_
5c AVST. LEK Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden.
V Går frem når fig. er aktiv på linjen.
K  A  Går frem til den skjulte, men snakkende fig.
A   Går frem til fig. med lav kropss-holdning og/eller med tidsforsinkelse.
Går fram til fig. uten hjelp.
3
2,6
0,4
5d AVST. LEK Lekelyst
Viser ingen interesse.
V Leker ikke, men viser interesse.
A   Leker, kan gripe forsiktig. Terekker ikke imot.
K  A  Griper. Trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak.
Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke.
3,3
2,3
1
5e AVST. LEK Samarbeide
Viser ingen interesse.
V Blir aktiv, men avbryter.
K  A  A   Er aktiv med fig. når denne er aktiv.
Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant.
Oppforderer passiv fig. til fortsatt lek.
2,8
2,2
0,6
6a OVERRASK Redsel
A  Stanser ikke eller kort stopp.
Huker seg og stanser.
A V  Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket.
K   Flykter høyst 5 meter.
Flykter med enn 5 meter.
2,8
3,2
-0,4
6b OVERRASK Trussel/aggresjon
A  A   Viser ingen trusselatferd.
K   Viser noe trusselatferd.
V Viser trusselatferd over lengre tid.
Viser flere trusselsignaler og noen angrep.
Viser trusselatferd og angrep som kan avslutte med bitt.
1,8
1,8
 -
6c OVERRASK Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem innen tiden.
A   Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden.
K V  Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av.
Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen.
A   Går frem til kjeledressen uten hjelp.
3,3
2,6
0,7
6d OVERRASK Gjenstående redsel
A  A V  Ingen tempoforandringer eller unnamanøver.
Liten bue eller temoforandringer ved noen av passeringene.
Bue eller temoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.
K   Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet.
Viser stor grad av resel etter samtlige passeringer.
1,8
2
-0,2
6 e OVERRASK Gjenstående interesse
A  A  Viser ingen interesse.
K   stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang.
V Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger.
Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etter hvert.
Biter i eller leker med kjeledressen ved 2 eller flere passeringer.
1,8
1,7
0,1
7a LYDFØLS Redsel
A V  Stanser ikke eller kort stopp.
Huker seg og stanser.
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket.
Flykter høyst 5 meter.
K  A   Flykter med enn 5 meter.
3
3,2
-0,2
7b LYDFØLS Nysgjerrighet
K Går ikke fram innen tid.
A   Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden.
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av.
Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen.
A V Går fram til skrammelet uten hjelp.
3,3
3,4
-0,1
7c LYDFØLS Vedvarende redsel
A V Ingen tempoforandringer eller unnamanøver.
Liten bue eller temoforandringer ved noen av passeringene.
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.
A   Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet.
K   Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.
2,8
1,7
1,1
7d LYDFØLS Vedvarende inter.
K   Viser ingen interesse.
A V  Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang.
A   Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger.
Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etter hvert.
Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
2
1,7
0,3
8a SPØKELSER Trusler/aggresjon
K  A   Viser ingen trusselatferd.
Viser enkelte trusselsignaler.
A   Viser trusselatferd over lengre tid.
V Viser flere trusselsignaler og noen angrep.
Viser trusselatferd og flere angrep.
2,3
2,4
-0,1
8b SPØKELSER Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke.
Ser mot spøkelsene nå og da.
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd for eksempel begge spøkelsene halve avstanden, alt. ett hele avstanden.
K  A V  Konrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd.
A   Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
4,3
3,9
0,4
8c SPØKELSER Redsel
A   Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.
V Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering.
Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll.
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll.
K  A   Bakker lengere enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter.
3,3
3,3
 -
8d SPØKELSER Nysgjerrighet
A   Går fram når fører har tatt av fig. hodeplagg/går ikke fram innen tid.
V Går fram når fører snakker med fig. og roper på hunden.
K  A   Går fram til spøkelser når fører står ved siden av.
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstanden.
Går fram til spøkelset uten hjelp.
2,3
2,4
-0,1
8e SPØKELSER Kontakt
A   Avviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden.
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den.
Besvarer kontakten fra spøkelset.
K  A V  Tar selv kontakt med spøkelset.
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan for eksempel hoppe og bjeffe.
3,3
3,2
0,1
9a LEK 2 Lekelyst
Leker ikke.
K  Leker ikke, men viser interesse.
starter langsomt, blir aktiv, leker.
A  A V Starter raskt, leker aktivt.
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.
3,5
3,7
-0,2
9b LEK 2 Griping
Griper ikke.
K  Griper ikke, snuser bare på gjenstanden.
A  A   griper forsiktig, eller nølende  med fortennene.
V Griper direkte med hele munnen.
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
3
3,3
-0,3
10 SKUDD
K  A   Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt.
A V Avtagende kontroll under lekpassivitet. Deretter uberørt.
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet.
Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd.
1,5
2,3
-0,8
 Her er to bilder av Vilja under MH'en. Over her er det lek. Og under her er det skrammelet, som Vilja går helt fram til uten hjelp. Hun går til og med litt PÅ det. :-D


Til dere tollereiere og oppdrettere som har lyst å få mentalbeskrivelse på hunden deres neste års. Sjekk terminlista tidlig og send inn påmelding. Raseråd toller blir nok å arrangere MH også neste år. :-) Det er veldig interresant og være med på, uansett hva du har hunden din for, greit å vite hvordan familiehunden er satt sammen mentalt. For dere som ikke driver med jakt/jaktprøver med tollerne er det en flott måte og få dokumentert mentale egenskaper før evt avl. I tillegg er det jo veldig viktig og få testet kullet etterpå for å se hvordan avkommene ble. Og for de som driver med bruks er det en nødvendighet med en Mentaltest før man får starte. :-)

1 kommentar:

  1. Interessant lesing! :-)
    Du har all grunn til å være fornøyd med A-kullet! Viljas karaktertest var forresten i juni i fjor.
    :-) God helg!

    SvarSlett

En Multehund har gått over regnbuebroen

N RL CH MULTESTUA DANSENDE ARRAK PIRAT <3 21.04.2010 - 26.02.2017 <3 Hvil i fred elskede venn! Arrak har vært en helt spe...